หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

ถามตอบ

ค่าแรง

 1. สัดส่วนต้นทุนที่เป็นค่าแรงทางตรงในการผลิต

  ตอบ หากมีการขึ้นค่าแรงไม่มีผลกระทบต่อต้นทุน เนื่องจากค่าแรงส่วนใหญ่ของบริษัทจะมีขึ้นในช่วงฤดูหีบอ้อย ประมาณ 120 วัน

การขายไฟฟ้าให้ กฟภ.

 1. โรงไฟฟ้าที่ใช้กากอ้อยเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันผลิตได้กี่ MW และในกรณีที่เดินเครื่องโรงงานหีบอ้อย จะใช้ไฟฟ้าในตัวโรงหีบอ้อยเท่าไหร่ และเหลือขายให้ กฟภ. เท่าไหร่

  ตอบ ปัจจุบันผลิตได้จำนวนรวม 23 MW

  1. ในฤดูหีบ: ใช้ในโรงงานฯ 20 MW ส่วนที่เหลือขาย 3 MW.
  2. ดูละลาย: ใช้ในโรงงานฯ 18 MW ส่วนที่เหลือขาย 5 MW.
 2. ในกรณีที่ไม่ได้เดินเครื่องโรงงานหีบอ้อย จะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าต่อไปตลอดปีหรือไม่ หรือหยุดไปด้วย ถ้าเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอยู่ สามารถขายไฟให้ กฟภ. ได้กี MW.

  ตอบ ในอดีตช่วงหยุดละลายจะไม่มีการขายไฟ

  ปีปัจจุบัน 53/54 บริษัทฯสามารถนำกากอ้อยที่เหลือมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตขายไฟฟ้าได้ 8 MW.

  ทั้งนี้กากอ้อยที่ได้ มาจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงจึงมีกากอ้อยเหลือ