หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

งบการเงิน

 • ปี 2561

 • ปี 2560

 • ปี 2559

 • ปี 2558

 • ปี 2557

 • ปี 2556

 • ปี 2555

 • ปี 2554

 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 394 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 0.99 MB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 569 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 0.97 MB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 704 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 1.13 MB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 334 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 470 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 694 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 875 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 735 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 849 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 1.22 MB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 963 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 454 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 62.5 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 369 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 243 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 366 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 254 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 1.07 MB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 469 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 409 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 54 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 487 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 67 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 500 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 65 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 532 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 318 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 255 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 51 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 284 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 61 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 425 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 58 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 733 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 55 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  276 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  307 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  308 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์: 454 KB.
  pdf
  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
  ขนาดไฟล์: 102 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 1
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  248 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  276 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  277 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  411 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 2
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  381 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 3
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  293 KB.
  pdf
 • ไตรมาสที่ 4
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  397 KB.
  pdf
 • ประจำปี
  งบการเงิน
  ขนาดไฟล์:
  369 KB.
  pdf