หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

เครื่องคำนวณการลงทุน

KBS
สกุลเงิน: THB
4.40 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.40 / 113,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
4.44 / 15,000
สูงสุด
4.54
ต่ำสุด
4.38
เปลี่ยนแปลง (%) +0.02 (0.46%) วันก่อนหน้า
4.38
ราคาเปิด
4.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,303,000 ช่วงราคาระหว่างวัน
4.38 - 4.54
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.18 - 7.05

ล่าสุด: 17 ตุลาคม 2561 16:39
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)