หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

เครื่องคำนวณการลงทุน

KBS
สกุลเงิน: THB
5.05 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
5.00 / 418,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
5.05 / 45,700
สูงสุด
5.10
ต่ำสุด
5.05
เปลี่ยนแปลง (%) --% วันก่อนหน้า
5.05
ราคาเปิด
5.05
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 199,200 ช่วงราคาระหว่างวัน
5.05 - 5.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.00 - 9.95

ล่าสุด: 24 มกราคม 2561 12:09
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)