หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

เครื่องคำนวณการลงทุน

KBS
สกุลเงิน: THB
6.80 ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
6.75 / 39,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
6.80 / 13,600
สูงสุด
6.80
ต่ำสุด
6.80
เปลี่ยนแปลง (%) -0.05 (-0.73%) วันก่อนหน้า
6.85
ราคาเปิด
6.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 26,400 ช่วงราคาระหว่างวัน
6.80 - 6.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.65 - 9.95

ล่าสุด: 21 สิงหาคม 2560 11:22
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)