หน้าหลัก ติดต่อเรา
  

เอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่: 30 เมษายน 2561
ขนาดไฟล์: 1.04 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่: 15 พฤษภาคม 2560
ขนาดไฟล์: 1.71 MB.

วันที่: 21 มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์: 1.97 MB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2/2558

วันที่: 15 กันยายน 2558
ขนาดไฟล์: 1.90 MB.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่: 24 เมษายน 2558
ขนาดไฟล์: 1.45 MB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 4/2557

วันที่: 30 มีนาคม 2558
ขนาดไฟล์: 1.25 MB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2/2557

วันที่: 04 กันยายน 2557
ขนาดไฟล์: 1.41 MB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 4/2556

วันที่: 17 มีนาคม 2557
ขนาดไฟล์: 1000 KB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 1/2556

วันที่: 23 พฤษภาคม 2556
ขนาดไฟล์: 1.72 MB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2/2555

วันที่: 20 สิงหาคม 2555
ขนาดไฟล์: 1.87 MB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 3/2554

วันที่: 02 ธันวาคม 2554
ขนาดไฟล์: 727 KB.

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2/2554

วันที่: 11 สิงหาคม 2554
ขนาดไฟล์: 532 KB.